SP vývoj

symbioticko-parazitní“ vývoj - je náš pracovní název pro nový scénář vývoje informačních systémů (IS) pro klienty, kteří již nějaký IS používají nebo mají alespoň zažitou nějakou metodiku využití IT ve firmě. Představuje postupné rozšiřování a nahrazování stávajícího systému systémem novým, přičemž oba vedle sebe po celou dobu fungují ve vzájemné symbióze a to tak dlouho, až se nový systém rozšíří natolik, že efektivně „pozře“ veškerou funkcionalitu svého předchůdce a plně ho nahradí.

Tento koncept má několik pozoruhodných výhod :

 • minimální startovní náklady, které odpovídají ceně jednoho vývojového kroku, což je částka ve výši obvykle okolo 10 tisíc Kč

 • velmi rychlé získání první efektivní funkcionality do provozu – první krok by měl být vždy uveden do ostrého provozu nejpozději 14 dní od zahájení spolupráce

 • velmi rychlá průběžná návratnost – doba implementace každého kroku se pohybuje okolo jednoho týdne (první krok trvá vždy déle) a každý krok je koncipován tak, aby představoval přínos sám o sobě

 • bezpečný ústup – kterýkoliv krok může být posledním nebo po něm může následovat libovolně dlouhá přestávka. Prostě když získáte pocit, že se Vám novinky nevyplácejí nebo pokud nastane situace, že je třeba rozvoj z libovolného důvodu utlumit, můžete to udělat, aniž byste ztratili dosavadní funkcionalitu nebo zůstali takříkajíc „viset ve vzduchu“

 • žádné dramatické změny – Váš stávající systém je celou dobu vývoje stále plně funkční, vždy se k němu můžete vracet, nic neopouštíte, dokud se to nestane tak nějak „mimochodem“

 • snadné zaškolování – novinky přicházejí postupně, jsou tím pro uživatele lépe stravitelné, nečeká je žádný „velký třesk“ ve smyslu „všechno je od teď jinak“

Jak to celé probíhá a funguje :

 • předpokládáme, že ve firmě nějak s počítači pracujete, máte nějaký IS, účetnictví, popřípadě alespoň zažité pracovní postupy třeba nad MS Office

 • už proto, že čtete tento text také předpokládáme, že něco nefunguje tak, jak byste chtěli a chcete to změnit. A určitě něco malého bolí nejvíce. Třeba každý den kopírujete data z jedné tabulky Excelu do pěti dalších a pak je posíláte na seznam emailových adres. Žádná myšlenkově bohatá aktivita, jen žrout času.

 • identifikujeme tento bolavý bod a připravíme malý prográmek, který takovou činnost automatizuje, takže se zredukuje na pár kliků myši nebo i méně. Tento malý prográmek v sobě může mít (jako bonus, tam kde to je vhodné) schopnost zachytávat zpracovávaná data pro případné další použití).

 • prográmek u Vás zprovozníme a pošleme Vám fakturu za tento, malý krok. Takže na malou částku.

 • prográmek Vám ihned přináší efekt. Nic jste neopustili, jen máte čas na jiné věci než stále stejné otravné kopírování dat z Excelu. Šetříte čas, šetříte peníze, spočítáte si, že to byla dobrá investice. Zavoláte nám znovu. Šlo by data, která jsou v té první excelové tabulce vytahovat z dat skladového hospodářství Vašeho účetního programu ? Protože to taky opisujete...

 • přichází tím další krok, který se řeší úplně stejně, jako krok předchozí, jen se nová funkce přidá k funkci předchozí (nemáte extra program pro každý jednotlivý krok)

 • takových kroků proběhne několik. Pak Vás napadne, jestli by z těch dat, která každý den, již automaticky, zpracováváte, nešlo udělat nějakou statistiku a manažerský výstup. V tu chvíli se ukáže, že to byl dobrý nápad všechna zpracovávaná data zachytávat, protože ano, šlo a ani k tomu není třeba dělat nové exporty a importy.

 • toto schéma se libovolně opakuje, dokud je co řešit, vylepšovat a optimalizovat. Nikde nečekáte měsíce na implementace celého systému, nikde se neklepete hrůzou, jestli neztratíte možnost dělat něco, co starý systém uměl. V určitém bodě najednou můžete zjistit, že staré systémy už vlastně vůbec nepoužíváte.

Funguje to vždy ? Samozřejmě, že nemusí. Ale ještě jsme se nesetkali se situací, kterou by nešlo vylepšit vůbec. Mnohdy jsou velké problémy s uzavřeností používaného softwaru, ale umíme řešit i náročné situace, kdy máte nezdokumentovaný IS od již neexistujícího dodavatele. Nedá se říci, že projdeme všude, ale za přípravnou konzultaci nic neúčtujeme, tak proč se nezeptáte ?

Příklady :

 • máte staré skladové hospodářství ve FoxPro v DOSu, ceníky v Excelu a chtěli byste mít moderní eshop, který by fungoval automaticky nad takovou kombinací ? Nebudeme Vás nutit všechno zahodit, ale začneme roubovat. Eshop může být připraven v několika krocích, během kterých připravíme x dalších automatizačních funkcí, ze kterých následně funkcionalita eshopu tak nějak sama vyplyne.

 • chodí Vám přibližně standardizované emailové objednávky z několika hlavních prodejních kanálů a vy je pilně opisujete do účetnictví, které vytiskne faktury, která si zkonvertujete při tisku do PDF a následně ručně rozesíláte emailem ? Klidně používejte dále své účetnictví, ale určitě už teď sami vidíte, že je tu prostor pro řadu automatizačních kroků, které Vám ušetří čas, sníží množství chyb z překlepů a umožní Vám se soustředit na vlastní byznys, ne na opisování....

 • máte všechno krásně automatické, jenže Váš IS neumí dělat potřebné statisticko/manažerské výstupy a neumí Vás sám upozorňovat když něco ? Autor už dávno neprogramuje nebo odjel na studijní cestu do Indie ? Proč měnit celý systém, když funguje ? Jen přiděláme, co chybí a nic nerozbijeme :-)

Mylná očekávání :

 • toto schéma nesnižuje celkovou cenu za vývoj komplexního informačního systému. Jen umožňuje bezpečně rozdělit vývoj na drobné krůčky a kdykoliv ho bezpečně a beze ztrát přerušit či ukončit.

 • toto schéma nezrychluje v absolutních hodnotách vývoj komplexního informačního systému. Jen umožňuje nasazovat do praxe dílčí kroky prakticky okamžitě a v rychlém sledu za sebou.

Faktický postup, kroky při navázání spolupráce atd :

 • kontaktujete nás, zkusíte nám emailem nebo telefonicky nastínit problém, my zkusíme odhadnout jestli nejsou Vaše představy zcela mimo naše možnosti. Pokud nebudou, domluvíme si osobní schůzku u Vás.

 • na osobní návštěvě u Vás dále detailněji probereme situaci a Vaše představy, podíváme se, jak věci fungují, uděláme si základní procesní analýzu. Je kriticky důležité, aby na nás měli v době naší návštěvy čas lidé, kterých se budou výstupy naší práce přímo dotýkat. I když Vy rozhodujete a platíte, je velmi obvyklé, že se softwarem pak budou pracovat jiní – a pokud řešení nebude vyhovovat jim, bude to špatné řešení (nebo to také mohou být nevhodní lidé). Dále je velmi důležité, aby byl k dispozici člověk (firma), která se Vám stará o síťovou infrastrukturu nebo někdo, kdo nám ji bude schopen dobře popsat. Na tuto návštěvu obvykle počítáme s celým dnem, v drtivé většině případů přijedeme ve dvou, na místě nepotřebujeme žádnou podpůrnou infrastrukturu (všechno máme svoje).

 • na základě osobní návštěvy vytvoříme návrh postupu řešení, první kroky ke zpracování, kalkulaci odhadu přínosů – a o tomto návrhu se dále telefonicky pobavíme. Pokud se nám podaří sladit Vaše představy a naše možnosti, virtuálně si plácneme a dáme se do práce.

 • dle výše popsaného postupu učiníme první krok, dodáme první stupeň řešení. Cena tohoto řešení bude plus minus 10 tisíc Kč + 5 tisíc Kč fixní startovní poplatek za úvodní návštěvu.

 • další spolupráce bude probíhat formou postupných kroků tak, jak bylo již popsáno dříve

Kontaktujte nás, řekněte nám, co Vás trápí, uvidíme, jestli dokážeme být správnými kouzelníky pro naplnění Vašich přání. Umíme poslouchat. Nevnucujeme. Nenutíme Vás riskovat. A mluvíme česky (samozřejmě taky anglicky, ale víte, co tím myslíme ;-) ).

Používáme vývojové platformy Delphi, Java, Flex(Flash), umíme programovat pro MS Windows i Linux, s Apple/Mac/iX Vám bohužel nepomůžeme.

Jsme připraveni na telefonních číslech 777 747 997 (Štěpán Liška – stepan@comlinks.cz ) nebo 777 747 995 (Martin Jandera – martin@comlinks.cz ).

Nekontaktujte nás, pokud si myslíte, že komplexní IT řešení pro malou firmu u nás pořídíte za pár tisíc nebo že to na takovou sumu usmlouváte. Nekontaktujte nás, pokud od nás chcete účast v interním výběrovém řízení na programování, web apod spolu s nezletilými studenty, kteří si chtějí vzít práci pro Vás jako ročníkovou práci. Nevolejte nám, pokud máte představu, že pro programátory je jejich práce přeci hrou a platit za hry a mačkání tlačítek je hloupost, za svůj firemní web jste dali láhev fernetu a chtěli byste v tom tak pokračovat. Nepotřebujeme sbírat reference nebo vytěžovat pracovníky.